Hur fungerar njurarna?

(Detta är en del av hälsokontrollen.nu:s bloggspecial på tema Kroppen)

Njurarna har som uppgift att filtrera bort avfall ur kroppen och se till så att det råder en bra vatten- och saltbalans i vårt interna system. Avfallet sköljs sedan bort med urinen, och det är bland annat därför man kan hitta spår av läkemedel och vissa typer av narkotika i urinprov.

Filtreringsprocessen går till som så att blod, innehållande såväl skadliga som nyttiga ämnen och substanser, transporteras till njurarna. Där behandlas blodet av nära en miljon (!) så kallade ”nefroner”, det vill säga reningsenheter bestående av små filter kallade ”glomerulus”. Glomerulus rensar bort avfallet ur blodet – ofta blir de ämnen som kroppen vill göra sig av med till urin. Men avfallet blir inte urin redo att kissas ut, med en gång; först blir de filtrerade ämnena till så kallat primärurin som påminner mycket om blodplasma, det vill säga blod utan blodkroppar. Primärurinet cirkulerar ett tag genom njurarnas olika delar, och på så går kroppen inte miste om något nyttoämne som står att finna i primärurinen. De ”bra” ämnena i primärurinen kan till exempel vara kalcium, magnesium, fosfat och natrium – dessa återförs till blodet så att de kan göra nytta i kroppen. Hur mycket av detta som absorberas påverkas av bland annat blodtrycket och vissa hormoner. Så småningom återstår emellertid bara det som kallas slutlig urin, som fraktas till urinblåsan och sedan kissas ut.

Njurarna påverkar också blodtrycket genom att pumpa ut natrium och vatten i blodet när blodtrycket sjunker. Även produktionen av röda blodkroppar påverkas av njurarna. Detta då det är i njurarna som hormonet erytopoietin produceras. Detta hormon har stor inverkan på hur många blodkroppar som skall tillverkas av/i kroppen.

Njurarna är med andra ord, precis som levern, ett slags reningsverk, som tar tillvara på det bra och sköljer bort det dåliga. Genom att producera urin av överflödig vätska och slaggprodukter och avfall förhindras bland annat svullnad och andra besvär.