Vad är glutenintolerans?

Gluten är ett protein som ibland kallas för ”celiaki” och som påträffas i olika sädesslag, som till exempel korn, vete och råg. Att vara glutenintolerant innebär att kroppen reagerar negativt på föda som innehåller gluten. Rent konkret gör gluten att tarmluddet i tarmen försvinner. Detta betyder att kroppens förmåga att uppta näring från föda – även sådan som inte innehåller gluten – försämras avsevärt. Att gå runt och dras med glutenintolerans under lång tid, utan att göra något åt den, kan med andra ord få allvarliga konsekvenser på lång sikt. Det är i nuläget oklart exakt vad det är som orsakar glutenintolerans, men det mest tyder på att arv och ärftlighet spelar stor roll.

Hur vet man då ifall man är glutenintolerant? Som vanligt är det legitimerade läkare som skall ställa diagnos, och en sådan bör man söka upp om man märker av symptom på glutenintolerans. Dessa varierar från person till person, men vanliga tecken på att allt inte står rätt till är bland annat svullen mage, gaser, diarré, plötslig och kraftig viktnedgång, blodbrist, trötthet och brist på till exempel järn eller vitamin B12.

Om man lider av något eller flera av ovanstående besvär, och bokar tid på vårdcentral, så får man så småningom göra en undersökning. Denna består oftast i ett första skede av blodprovstagning, men detta är sällan tillräckligt, och det är inte ovanligt att läkare undersöker tarmen med hjälp av en kamera. Det här ibland att läkare tar ett prov i form av en liten bit av tarmen och undersöker denna under mikroskop. Sedan kan eventuell diagnos ställas.

Det positiva är att tarmludd har en naturlig förmåga att återbildas. Den som drabbas av glutenintolerans, får diagnos, utesluter gluten ur kosten, och i övrigt är helt frisk, har goda förutsättningar för att så att säga reparera skadan. Detta ta oftast några månader. För den som är lite äldre kan det dröja längre än så, ibland upp till ett år.