Vilken ålder ska man börja gå på hälsokontroll?

I Sverige börjar de allra flesta människor gå på hälsokontroll redan i samband med födseln. Det är nämligen då de flesta får sitt första besök av en representant från barnavårdscentralen, som då gör vissa undersökningar. Under de första fem levnadsåren går man sedan på regelbundna hälsokontroller hos BVC, och när man börjar grundskolan tar elevhälsan och skolhälsovården över, och gör regelbundna kontroller. Dessa sker dock inte lika ofta som besöken på barnavårdscentralen, men återkommer ändå regelbundet.

Efter grundskolan är det ytterst ovanligt med regelbundna kallelser till hälsokontroller, så vill man kontrolleras av läkare under gymnasieåren får man ta initiativ till detta på egen hand. Samma sak gäller vuxna – med vissa undantag (som till exempel vissa gynekologiska undersökningar) får man själv bestämma hur ofta eller hur sällan man ska ”besiktiga” kroppen.

Svaret på frågan är alltså helt upp till en själv. Friska människor med hälsosam livsstil måste inte nödvändigtvis då och då kontrollera hälsan för att förbli friska – men det hjälper ofta rejält! Om man ser till att gå på hälsokontroller relativt ofta så kan man få tips och råd om sin kost och hälsa, och eventuella avvikelser i exempelvis blodet kan också upptäckas i tid. Doktorn kan också se om man råder brist på något viktigt ämne, vilket innebär att man kan åtgärda detta innan symptomen visar sig.

Med andra ord kan det vara bra att börja gå på hälsokontroller någon gång i gymnasieåldern, alternativt i 20-års åldern. Börjar man tidigt får man rutin på det hela, vilket kan löna sig längre fram. Många känner sig också lugnade av vetskapen att de ges återkommande tillfällen att ställa frågor om hälsan och ventilera funderingar med legitimerade läkare. Det är heller inte ovanligt att hälsokontrollerna fungerar som en motor att fortsätta äta rätt och motionera.