Hur ofta ska man gå på hälsokontroll?

Hur ofta man ska gå på hälsokontroll är helt individuellt. Flera faktorer spelar nämligen in, som till exempel eventuella besvär eller symptom, om man har kroniska sjukdomar, om man har ett arbete som involverar hälsorisker, ens ålder och huruvida man har ärvt anlag för vissa sjukdomar. Beroende på hur det ser ut med dessa saker kan det vara bra att relativt regelbundet gå på hälsokontroll.

Svaret på frågan beror också lite på vad man egentligen syftar på när man talar om hälsokontroller, och vem ”man” i det här sammanhanget är. Kvinnor mellan 23-50 år får till exempel regelbundna kallelser till hälsokontroll hos gynekologen, där man undersöker eventuella cellförändringar. Barn går också på regelbundna kallelser till barnavårdscentralen. Personer som diagnosticerats med vissa sjukdomar får ibland också regelbundna kallelser till kontroll, eller så söker de själva upp vården för rådgivning och undersökningar.

Med andra ord är det mer eller mindre omöjligt att ge besked om ett exakt antal gånger per år, eller exakt hur lång tid det bör gå mellan besöken. Den generella rekommendationen är dock att det ändå är bra att kontrollera hälsan relativt regelbundet. Kanske inte i första hand för att råda bot på specifika sjukdomar – det är nämligen svårt för läkarna att upptäcka eventuella åkommor utan att veta vad de ska leta efter – utan mer som en förebyggande insats mot problem som kanske dyker upp i framtiden. Gör man regelbundna hälsokontroller kan man till exempel få råd om kosthållning och livsstil, och många upplever det som värdefullt att med jämna mellanrum få möjlighet att ställa frågor om hälsa i allmänhet, och den egna situationen i synnerhet, till en fackperson. Detta skänker lugn och ro då man kan räta ut frågetecken om kroppen och hälsan innan dessa slår rot och blir riktig oro och ängslan.