Det finns lite olika skolor kring hur lämpligt det är med återkommande allmänna hälsokontroller. Förr menade man att vartannat år var lagom. Tanken var att sjukdomar då kunde upptäckas tidigt. Senare insåg man att det är sällan som man hittar sjukdomar och hälsoproblem den vägen. Men är du beredd att betala ur egen ficka, är det möjligt att få en ganska grundlig hälsokontroll.

Den här texten handlar om allmänna hälsokontroller, men det finns också riktade kontroller som alla bör känna till. De är till exempel kontakterna med BVC, barnavårdscentralen, för små barn, eller mammografi och cellprovtagning för kvinnor. De är kontroller du blir kallad till.

Eftersom det är en mängd olika tester och prover som behöver tas för att upptäcka sjukdomar tidigt, är det nära nog omöjligt att göra det. Särskilt om du inte har några särskilda symptom som ger en fingervisning om problemet. Däremot kan det vara en god idé att med några års mellanrum (om inget särskilt inträffar) besöka vårdcentralen för att ta blodtrycket, diskutera ärftliga sjukdomar och få tips om en hälsosam livsstil.

Om du vill och kan betala för det, finns det flera typer av hälsokontroller att välja mellan. Kontakta de vårdgivare som erbjuder tjänsten och ta reda på vad som ingår. Några erbjuder stora kontroller i flera steg. Vid första mötet träffar du en sjuksköterska och gör ett antal tester. Vid nästa tillfälle är det en läkare som går igenom resultaten och förklarar om man hittat något som behöver utredas mera.

Har du ett jobb som innebär risker för hälsan, är det ofta istället företagshälsovården som gör hälsokontrollerna. Det kan vara hörseltest, kontroll av hjärta- och lungor eller några standardtest som urinprov och blodtryck som tas. Företagshälsovård finns för att minska eller ta bort risker i arbetslivet. Om det behövs skriver de remiss till andra experter.