Ett av de mest skrämmande orden och diagnoserna i vår tid är cancer. Cancer, med celler som förökar sig okontrollerat och skapar tumörer är ett samlingsbegrepp för 200 sjukdomar. De vanligaste i vårt land är bröstcancer, prostatacancer och lungcancer. Några förklaringar till att allt fler får cancer är att vi lever längre, men också att vi är bättre på att hitta cancern och skilja ut den från andra sjukdomar. Det finns några typer av hälsokontroller kopplade till cancern som du bör känna till.

De flesta kvinnor vet att det är viktigt att göra mammografiundersökningar för att hitta bröstcancer och cellprovtagningen för att spåra livmoderhalscancer. Uppföljningar har visat att risken att dö i bröstcancer minskar med 30-40 procent på grund av hälsokontrollerna. För livmoderhalscancer gäller en halvering av antalet fall sedan kontrollerna startade för drygt 50 år sedan.

Många män önskar att det skulle finnas en motsvarande heltäckande screening för prostatacancer. Den är den vanligaste cancerformen för män och varje år upptäcks omkring 10 000 nya fall. Cancern spåras genom att PSA-halten mäts. PSA är ett protein som visar om det finns en cancertumör, men ett högre värde kan också vara helt ofarligt. Därför diskuteras fortfarande om fördelarna överväger ifall Sverige inför hälsokontroller eller screening för denna typ av cancer.

På några håll i Sverige erbjuds frivilliga hälsokontroller för personer mellan 60 och 69 år, för att hitta tjock- och ändtarmscancer. Tyvärr är dödligheten närmare 50 procent för dessa sjukdomar. Om man upptäcker cancern tidigt, ökar chansen till överlevnad till 90-95 procent. Så effektiva är behandlingarna för dessa cancerformer.

Om några år behövs det kanske bara ett blodprov för att konstatera inte mindre än åtta olika cancertillstånd? Just nu forskar man på CancerSEEK som skulle kunna avslöja cancerproteiner eller så kallade biomarkörer för bland annat lung-, strup-, tjocktarms-, mag-, äggstocks- och levercancer.