Västerbotten infördes 1990 allmänna hälsokontroller för alla 40-, 50-, och 60-åringar. Alla som fyller jämna år erbjuds en individuell undersökning och ett samtal med en distriktssköterska. Den här modellen är en av de absolut största satsningarna i världen. Det har visat sig vara en bra affär. Både för individerna och folkhälsan. En uppföljning har visat att befolkningen i länet har tjänat över 3 000 levnadsår!

Närmare 70% tackar ja till att delta. Vid det första tillfället tas ett antal prover, men en omfattande enkät ska också fyllas i. Den handlar om mat- och motion, alkohol och tobak, men även om stress och arbetssituation. Det är också viktigt att notera sådant som ärftliga sjukdomar. Vid ett uppföljande samtal med en distriktssköterska går man igenom om det behövs några justeringar av vardagliga rutiner och vanor.

Många menar att just informationen om hälsa och livsstil är avgörande för att personerna lever längre, med bättre hälsa. Statistiken säger också att flera hundra liv har räddats, till exempel för att många har gått ner i vikt eller slutat röka efter hälsogenomgången. Fler landsting väljer nu att gå samma väg.

Informationen från hälsoundersökningarna gör stor skillnad för individerna och riskerna för att drabbas av stroke, diabetes eller hjärtinfarkt minskar. Men uppgifterna gör också stor nytta för annan forskning om hälsa och sjukdomar.

En bakgrund till att just Västerbotten startade det här programmet var att risken att dö i hjärt- eller kärlsjukdom var allra störst i där jämfört med övriga Sverige. Idag är risken jämförbar med resten av landet.

Det är naturligtvis inte gratis att leverera så många hälsokontroller. Vad kostar ett extra levnadsår? I det här fallet har man räknat fram summan 650 kronor. Det kan jämföras med vad kostnaden för vad vård som ger ett extra år, ska kosta för att vara effektiv. Den ligger på en halv miljon kronor.