Inte bara människor utan även djur behöver kontrollera hälsan ibland. Du som har häst, hund, katt eller fågel vet att det är viktigt. Precis som människobarn behöver föl och valpar vaccinationer och återkommande hälsokontroller. Fästingar, influensa eller åksjuka är andra trista omständigheter som måste tas om hand. Finns det något särskilt man ska tänka på?

Det beror naturligtvis på vilket djur vi talar om och hur vardagen ser ut. Arbetande hundar, som jakthundar och tävlingshundar har ett hårt slitage på kroppen. De kan behöva kolla leder och muskler, för att förebygga problem och få råd om träning, massage och kost.

Hundar i allmänhet är friskast mellan ett och fyra års ålder. I samband med vaccinering vid ett årsåldern, kan det vara lämpligt men inte helt nödvändigt med en hälsokontroll. Där kollas hjärta och lungor, tänder, öron och leder. En medelålders hund, som är sex-sju år bör undersökas återkommande, för att testa blodvärden, så man hittar de vanligaste sjukdomarna. En katt betecknas som äldre vid sju till tio års ålder. Då är det lämpligt att göra en årlig hälsokontroll av katten. Att tidigt upptäcka njurproblem eller giftstruma kan förlänga livet på den.

En häst för motionsridning som är frisk, behöver hälsokontrolleras en gång per år. De flesta känner också till den klassiska dagliga hälsokontrollen som du själv gör: titta, känn och kläm. De är fasta rutiner som bör gås igenom varje dag. Oftast i samband med fodring, vid skötsel och före och efter arbete.

Tyvärr kan även djur drabbas av cancer. Att det blir vanligare beror framförallt på att de blir allt äldre. Det är bra om man kan undvika övervikt och undvika att exponera ljusa katter och hundar för mycket sol. En tidig upptäckt av tumörer i en hälsokontroll ökar chansen till en bra prognos. Att själv lära sig undersöka djuret är mycket värt.