Blodprov

När man gör en hälsokontroll så är det vanligt att läkaren tar några blodprov på patienten. Till skillnad från när man vet – eller kan anta – att patienten drabbats någon särskild sjukdom, så tittar man under hälsokontrollen främst på de generella värdena snarare än exempelvis efter vissa virus eller bakterier.

Exakt vilka data som hämtas in via blodprov varierar något från mottagning och tillfälle, men standard är man undersöker det så kallade blodvärdet, Hb. Detta mäter mängden hemoglobin i blodet. Hemoglobin är ett protein som finns i de röda blodkropparna, och som transporterar syret i kroppen. Lågt blodvärde leder till trötthet, och kan i vissa fall vara tecken på att man drabbats av någon sjukdom. Lågt blodvärde kan också uppstå om det råder brist på vissa ämnen i kroppen. Därför är det viktigt att mäta hemoglobinhalten i blodet.

Annat som mäts via blodprov är blodsockret, levervärdena och blodfetterna. Man brukar också kontrollera njurvärden, ämnesomsättning och sänka. Sänka kallas ibland sänkningsreaktion och förkortas därför ofta “SR”. Det är ett test som syftar till att mäta hur snabbt de röda blodkropparna sjunker när blodet får stå i ett rör med antikoaguleringsmedel. Med hjälp av detta test kan man undersöka om patienten lider av till exempel en kronisk inflammation.

Blodprovet är med andra ord ett mycket effektivt sätt att få reda på väldigt mycket om patientens hälsotillstånd. Mycket går att ta reda på genom blodet, och med hjälp av de som utrönas vid ett blodprov kan läkaren sedan ge råd om livsstilsförändringar och eventuell vidare kontakt med vården. Blodprovstagningen går snabbt, och gör inte särskilt ont.