Allergitest online

Funderar du på om du är allergisk? Det behöver inte vara svårt att ta reda på svaret. Självfallet finns det komplicerade fall där det krävs en riktig utredning av en läkare, men ofta är det lätt att avgöra om dina problem handlar om allergi.

Allergi självtest

Den allra enklaste formen av självtestet är frågeformulär som finns online. Det finns särskilda sidor som erbjuder gratis tester för att du ska se om dina problem kan bero på allergi mot till exempel pollen. Ett finns hos Astma- och allergilinjen, ett annat hos pollenkoll.se och ytterligare ett hittar du hos allergier.se. De ser ungefär likadana ut, även om frågorna skiljer sig något åt. Det är en rad olika frågor där du får klicka i det som passar bäst av olika svarsalternativ. Det handlar dels om vilka symptom du har, dels om hur allvarliga de är och frågorna kan också beröra när på året symptomen kommer. Ibland finns det frågor om vilken behandling du har. Hos Astma- och allergilinjen är testet mer inriktat på om den behandling du har är rätt och tillräcklig. När du klickat i svar på alla frågor får du ett testsvar som säger om det sannolikt rör sig om allergi.

Fördelar och nackdelar

Fördelen med de här testerna är att de är enkla. På bara ett par minuter kan du gå igenom frågorna och få ett svar. Det blir en vägledning och efter att testet visat att du förmodligen har drabbats av allergi kan du prova receptfri medicin. Hjälper den medicinen behövs inte mer vård eller fler tester.

Nackdelen är att det inte alltid är lätt att svara på frågorna eller ha en helt klar bild av när problemen brukar komma eller hur allvarliga de är. Testsvaret blir också bara en form av gissning, att utifrån det du fyllt i verkar det som att det handlar om allergi. Det är inget säkert svar, på samma sätt som det går att få om du söker läkarvård.

Andra alternativ

Om den receptfria medicinen inte hjälper, eller om du blir osäker på testresultatet, går det alltid att kontakta din vårdcentral för att få en bättre utredning av problemen och mer vägledning kring medicinering. På vårdcentralen kan du bli undersökt av en läkare, få ta blodprov som kan visa om det finns tecken på allergi och när det bedöms som lämpligt går det att göra ett så kallat pricktest.

Det är också möjligt att köpa självtest från olika apotek, Quick test, Medisera eller Werlab, där du själv tar ett blodprov genom ett stick i fingret, för att sedan skicka in och få ett definitivt besked om det handlar om allergi. De enklaste och billigaste testerna kostar bara någon hundralapp och visar om du har en allergisk reaktion, men inte vad det är du reagerar på. De dyrare kan kosta flera tusen och utgöra en mer grundlig analys. Även dessa test har nackdelen att det inte går att få en helt tydlig diagnos, även om det blir mer klara besked än om du bara svarar på ett frågeformulär.