Covid-19 vaccination

Det nya corona viruset Sars-CoV-2 har förändrat världen radikalt. År 2020 har präglats av restriktioner, socialt avståndstagande och ekonomiska förluster både för privatpersoner och företag. Den mest allvarliga konsekvensen är naturligtvis att viruset infekterat över 55,6 miljoner människor, varav 1,3 miljoner mist sina liv. Men trots att världen genomgår en stor utmaning samarbetar vi intensivt för att tillsammans hitta ett vaccin mot sjukdomen.

Inget vaccin i dagsläget

I skrivande stund (november 19, 2020) finns det inget godkänt vaccin mot sjukdomen Covid-19. Det finns inte heller något läkemedel som är särskilt utvecklat för att råda bot på sjukdomen.

Så ser arbetet ut

Det finns många länder som arbetar för att utveckla ett vaccin mot Covid-19. Flera vaccin ser lovande ut, men för att de ska få säljas på marknaden måste de först genomgå en rad faser och godkännas av läkemedelsverket i respektive land.

Innan ett Covid-19 vaccin kan distribueras måste det först genomgå nedanstående faser:

Fas 1: Tester sker i laboratorium och på djur
Fas 2: Vaccinet testas på unga individer utan kända sjukdomar
Fas 3: Vaccinet testas på en bredare grupp
Fas 4: Vaccinet testas på ett brett, internationellt plan
Fas 5: Vaccinet godkänns och kan distribueras på marknaden

I dagsläget finns det över 154 vaccin som man forskar kring i laboratorier, men endast ett fåtal har nått faserna 3 och 4.

Amerikanska Pfizer i ledningen

Den 18 november 2020 meddelade det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer att man har utvecklat ett vaccin som är 95 % effektivt mot Covid-19. Pfitzer ämnar ansöka om godkännande av det amerikanska läkemedelsverket F.D.A. inom några dagar och beräknar kunna tillverka 50 miljoner doser innan slutet av året. Företaget har också meddelat att man räknar med att kunna tillverka ytterligare 1,3 miljarder doser innan slutet av 2021.

Vaccinet, som utvecklats i samarbete med BioNTech, anses inte ha några allvarliga biverkningar. I studien som gjordes vaccinerades 22,000 personer med skiljande etnicitet och ålder. Slutsatsen var att trötthet är den allra starkaste bieffekten, framförallt efter att volontärerna tagit den andra dosen av vaccinet. Ett mindre antal personer kände också en lätt huvudvärk.

Så kommer doserna fördelas

I nuläget är Pfizers vaccin ännu inte godkänt, men om allt går enligt förväntningarna kan vissa grupper vaccineras redan innan årsskiftet. Först och främst är det vårdpersonal och seniorer som prioriteras. Exakt hur doserna kommer att fördelas är oklart, men Pfizers målsättning är att endast förse USA med en del av doserna som kan tillverkas innan slutet av 2020. Resten vill man skicka till andra länder. Det är fortfarande oklart när Sverige kommer att få ett vaccin.

Källor:
WHO
https://covid19.who.int/

https://www.who.int/news/item/24-08-2020-172-countries-and-multiple-candidate-vaccines-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility

NY Times
https://www.nytimes.com/2020/11/18/health/pfizer-covid-vaccine.html