Hälsokontroller och bilkörning

Det finns några saker att tänka på för den som tänker ta körkort. Det är viktigt att fylla i en hälsodeklaration innan lektioner eller övningskörning kan börja. Är du inriktad på att köra taxi, buss eller lastbil krävs läkarintyg. Det får inte vara äldre än två månader. En del synfel och sjukdomar som exempelvis diabetes kräver också en hälsokontroll och särskilda intyg innan du kan komma igång med körkortet.

Om du behöver finns det körskolor som har anpassade utbildningar för dyslektiker eller rörelsehindrade. Man kan också söka bil-stöd från vården om man måste ha bil för att kunna ta sig runt. Det kan ibland vara ett ekonomiskt bidrag till körkortet. Det är Transportstyrelsen som bestämmer och som vet om det behövs kompletterande hälsokontroller eller intyg.

I våra nordiska grannländer görs det regelbundna hälsokontroller av äldre bilförare. Där kallas 70 och 75-åriga personer till läkarkontroller. I Sverige är det upp till behandlande läkare att anmäla den som inte anses vara lämpad som förare längre. Ungefär 8 000 körkort återkallas på grund av ålder, varje år. Frågan diskuteras ibland, men än så länge ser det inte ut att bli obligatoriskt på detta sätt i vårt land. Den som börjar känna att åldern tar ut sin rätt, bör kontrollera sin syn och sin hälsa lite då och då. Att undvika mörkerkörning och värsta rusningstrafiken är också några bra tips.

Som de flesta vet finns det en del risker som man själv kan påverka i trafiken. Många av dem kräver inte alls några hälsokontroller eller kontakter med vården. Att vara utsövd när man ska köra långt, ta paus med jämna mellanrum, se upp med bländande sol och naturligtvis att undvika mobiltelefonen eller annat som stör koncentrationen, är några av dem. Även om moderna bilar snart kan köra själva, bör vi anpassa oss efter väglag och andra förhållanden runt omkring.