Mjölkdroppar, amning och hälsokontroller

Ingen minns de första veckorna av sitt eget liv, men de allra flesta av oss hade täta kontakter med BVC, barnavårdscentralens hälsokontroller i början. Där får nyblivna föräldrar råd om amning, vaccinationer och allergier. Bebisen vägs och mäts för att man ska veta att barnet utvecklas normalt. Det är självklart idag, men så har det inte alltid varit.

Under 1900-talets början var spädbarnsdödligheten hög i Europa. I Frankrike började några läkare undersöka hur man kunde komma tillrätta med detta. De började med information till mammor och uppmuntrade amning. Man delade också ut bröstmjölksersättning, därför kallades detta för mjölkdroppeverksamheten.

Den första svenska föreningen startades 1901 i Stockholm av Moritz Blumenthal. Snart bildades föreningar också i bland annat Norrköping, Karlstad och Malmö. Man såg snart att barnadödligheten sjönk där mottagningarna fanns. I Helsingborg gick den från nästan 30 procent till sex procent 1910. Från 1940-talet och framåt är det landstingen som äger barnavårdscentralerna.

Hälsokontrollerna på barnavårdscentralen görs för att man tidigt ska upptäcka eventuella problem och sjukdomar. Det är föräldrarna som avgör hur ofta man vill komma, även om alla kallas till ett antal besök, till exempel vid vaccinationerna. I de flesta fall brukar det bli mellan tio och 20 hälsokontroller det första året.

Potträning, böjveckseksem, matallergier och sömn är några av de absolut vanligaste ämnena på BVC. Vanligtvis tar ett besök mellan 15 och 30 minuter, men ibland behövs mer tid. En del barn behöver kolla in sin BVC i lugn och ro, innan ni bokar tid för en verklig hälsokontroll. Inför några av besöken skickas det hem information innan. Vanligtvis vid 1 ½, 2 ½, och tre och fyraårskontrollen. Det är bra att titta igenom den tillsammans med barnet. Även om barnet naturligtvis är i fokus är det viktigt att du som förälder inte glömmer bort dig själv och dina känslor och funderingar.