Coronatest

Coronaviruset eller covid-19 som själva sjukdomen orsakad av viruset heter, har slagit hårt mot en hel värld och lämnat efter sig både frustration och en del frågetecken. Det största frågetecknet av de alla för den enskilda individen är förmodligen “Har jag covid-19?” eller “Har jag haft smittan?”. “Blir jag immun?” eller “Har min kropp bildat antikroppar?” är troligtvis andra stora frågor som den vanliga människan ställer sig medan hon hör de senaste rapporterna i nyhetsmedia svepa förbi. Med testning och provtagning kan du få svar.

Coronatester och provtagning

Det finns ännu många obesvarade frågor som rör coronaviruset men en del av dessa går dock att besvara. Detta görs med coronatester och/eller antikroppstester som visar på om du antingen bär på viruset aktivt i kroppen eller om ditt immunförsvar bildat antikroppar mot det sedan en tid tillbaka.

Här på Hälsokontrollen listar vi kliniker som erbjuder coronatester eller antikroppstester – något som kan vara till stor fördel för en individ, ett företag och för övriga samhället i stort för att snabbare kunna återgå till en mer normal vardag och en balanserad ekonomi.

Så går de olika testerna till

Både när det gäller covid-19 tester för att se om du aktivt bär på viruset (ett så kallat PCR-test), och när det kommer till belägg för att se om du utvecklat antikroppar (ett serologiskt test), finns olika typer av tillvägagångssätt. Vissa tester tas vid speciella provtagningsställen ute i landet där testerna skickas på laboratorieanalys och ger ett svar efter några dagar. Andra tester är så kallade snabbtester och kan tas med ett stick i fingret och ge ett svar inom ca 15 minuter på plats. Olika kliniker använder sig av olika metoder.

För testning av ett aktivt coronavirus i kroppen finns även här olika sätt att visa resultatet. Det vanligaste är nästopstestet där provtagning sker långt bak i näsan. Andra tester använder sig av provtagning genom svabbning av svalget för att konstatera om du är smittad eller inte. Nästopsprovet anses dock ha störst tillförlitlighet.

Efterlängtad testning utökas

I Sverige har tester för covid-19 under tämligen lång tid enbart varit prio för personal inom vård och omsorg, patienter som läggs in på sjukhus samt för riskgrupperna. Vanliga privatpersoner har således hamnat i skymundan för dessa provtagningar, något som skapat frustration på olika plan.

Kliniker med egen provtagning för covid-19

Det har sedan en tid tillbaka varit sagt att allt fler personer i Sverige ska kunna få möjligheten att testa sig för att se om de är smittade med coronaviruset. Detta är ett sätt för att säkerställa en eventuell återgång till arbetet utan att riskera att föra smitta vidare samt för att själv kunna få bekräftat för sig om man bär på viruset eller inte så att man kan utesluta andra sjukdomar.

Det är regionerna som numer ansvarar för testning och hur många tester i veckan som ska kunna genomföras. Detta har medfört att fler och fler kliniker, vårdcentraler och teststationer ute i landet erbjuder provtagning för covid-19. Hos oss kan du se om det finns en klinik nära dig som du kan vända dig till för ett coronatest.

Antikroppstester tillgängliga för allmänheten

Ett flertal laboratorier har utvecklat så kallade antikroppstester både i Sverige och utomlands, tester som nu äntligen börjar bli tillgängliga för den svenska allmänheten och som istället visar om du genomgått covid-19 eller inte. Antikroppstesterna har fått en allt större betydelse och många är ivriga att ta dessa test.

  • Det ger en bild av hur många som genomgått smittan
  • Det kan ge en fingervisning huruvida vi är på väg mot en flockimmunitet eller inte
  • Det möjliggör en återgång till vardagen för fler människor och för företagen

Tillförlitligheten på antikroppstester har varit en het debatt under våren 2020 men allteftersom tiden har gått har denna tillförlitlighet ökat markant med en träffsäkerhet på i stort sett 100 % eller strax under, i och med att nya och förbättrade tester sett dagens ljus.

Indikerar antikroppar en immunitet?

De antikroppar som visar sig i ett antikroppstest är de snabba antikropparna och de långsamma – IgM och IgG.

  • IgM – Uppvisas snabbare i sjukdomsförloppet och stannar kvar i kroppen under en kortare tid. Viruset kan fortfarande finnas kvar och ge symptom, men inte nödvändigtvis.
  • IgG – Uthålliga antikroppar som bildas lite senare i sjukdomsförloppet och som stannar kvar längre. Skyddar mot nya virusattacker en viss tid.

Det är som sagt ännu många frågeställningar som rör covid-19 och immunitet. En av dessa frågor är hur länge man är immun och om antikropparna faktiskt ger immunitet eller inte. I dagsläget är det än så länge oklart hur länge en immunitet varar. Forskare menar också att T-celler eller mördarceller med annat namn kan spela in i rollen som immunitetsgivare och dessa visar sig inte alltid i ett antikroppstest.

Det finns även människor med ärftlig immunbristsjukdom som inte producerar antikroppar men där personen trots allt kan ha varit sjuk i covid-19. Man tror även att en del milda sjukdomsfall inte utvecklar tillräckligt med antikroppar för att synas i testet. Med tiden kommer förhoppningsvis fler frågor att kunna besvaras.

Hitta din klinik här på Hälsokontrollen

Söker du en klinik där du kan genomgå en provtagning för covid-19 eller där du kan göra ett antikroppstest? Ett antikroppstest görs vanligen när du har varit symptomfri en viss tid, ca 14 dagar är standard. Läs på om de olika klinikernas villkor innan du begär testning samt för att se om du är behörig för testning för pågående covid-19 eller inte, samt om ett antikroppstest är aktuellt.