Hälsokontroll Uppsala

Vill du undvika de vanligaste folksjukdomarna som hjärt- och kärlsjukdomar ska du leta upp en läkare som erbjuder hälsokontroll i Uppsala. Det kan vara första steget mot att förändra dina vanor och leva ett hälsosammare liv som blir både längre och friskare än det annars hade varit. Dina vanor och din hälsa styr hur resten av ditt liv kommer att se ut och vid en hälsoundersökning kan du få en fingervisning om i vilken riktning du är på väg. Hälsokontrollen kanske får dig att ändra dina vanor och gå mot ett sundare liv.

MottagningTypPrisOrt 

halsokontroll-uppsalaVid en hälsokontroll får du veta hur din hälsa ser ut i nuläget och om du ligger i riskzonen för några av de vanliga sjukdomarna som påverkas av vanor och kost. Du blir vägd och mätt och det tas blodprov för att kontrollera blodvärden och kolesterolvärden. Ibland tas EKG för att kontrollera din hjärtverksamhet samt ytterligare tester. Alla dessa tester ger läkaren en bra bild av din hälsa och du kan få hjälpsamma råd och information om hur det ligger till med din hälsa. Du får veta om det finns något du snabbt och enkelt kan göra för att förbättra din hälsa eller en bekräftelse på att dina vanor har hållit dig frisk. Gör du regelbundet hälsokontroller varje år kan du få ett kvitto på att din hälsa förbättrats sedan sist och att dina ansträngningar betalat sig.

Ett flertal läkare i Uppsala erbjuder hälsokontroll, välj en som gör en heltäckande kontroll av din kropp och tar alla de tester som kan hjälpa dig att få en helhetsbild av ditt hälsotillstånd. Flera av de sjukdomar som drabbar oss när vi blir äldre är starkt kopplade till våra vanor när det gäller kost och motion. Både diabetes och artros som drabbar främst äldre och överviktiga kan undvikas genom regelbunden motion. Diabetes har också ett direkt samband med kost- och alkoholvanor, alla dessa riskbeteenden kan du under en hälsokontroll i Uppsala få indikationer på om du ligger i riskzonen för.

Vid en hälsokontroll i Uppsala kan du också få din prostata kontrollerad efter tecken på prostataförstoring. Prostatacancer är en sjukdom som ofta upptäcks i ett stadium då det redan är stor risk att den spridit sig, men om prostatacancer upptäcks i ett tidigt stadium, till exempel vid en hälsokontroll, finns goda chanser till lyckad behandling.