Vad är en vårdcentral?

En vårdcentral är en vårdinrättning där du som patient kan få hjälp med flera olika saker gällande din hälsa. De kallas ibland också för hälsocentraler eller husläkarmottagning. Vårdcentralen arbetar både med att behandla sjukdomar och att arbeta med förebyggande åtgärder och utbildning. Hit vänder du dig både som förälder, vuxen och pensionär. Det finns idag både landstingsdrivna och privata vårdcentraler. Vissa vårdcentraler kan ha specialiserad vård för till exempel diabetiker.

Många yrkesgrupper

På en vårdcentral finns flera olika yrkesgrupper och en bred kompetens för att hjälpa dig som patient. Läkare som arbetar på vårdcentraler är i allmänhet allmänläkare eller distriktsläkare som är specialiserade på att kunna lite om mycket. De ställer ofta den allra första diagnosen och remitterar patienter de inte kan hjälpa vidare till lämplig specialist på sjukhuset. På vårdcentralen kan du också träffa sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, psykologer och sjukgymnaster. Många vårdcentraler har även barnavårdscentral och hemsjukvård som en del av sin verksamhet. På platser där det är svårt att rekrytera fast anställd personal, till exempel på landsbygden, arbetar det idag ofta inhyrda stafettläkare under begränsade perioder.

Du väljer själv

Du som patient, väljer genom det fria vårdvalet var du vill vara listad. Valet görs genom en blankett som skickas eller lämnas till den valda vårdcentralen. För barn är det vårdnadsinnehavaren som väljer. Om du inte är nöjd med din vårdcentral kan du alltid byta och välja en annan, så länge det finns en inom ett avstånd som känns rimligt för dig. Om en vårdcentral är full och inte har möjlighet att ta emot fler patienter, kan du ställa dig på kö. Genom det fria vårdvalet kan du hitta den vårdcentral som passar dig bäst. När du väljer vårdcentral inom det fria vårdvalet kan du välja mellan de som ägs av landstinget, men också sådana som landstinget har avtal med. Din journal följer inte alltid automatiskt med i bytet mellan vårdcentraler, utan du som patient måste själv prata med din nya vårdcentral och godkänna förflyttning av journalen.

Läs mer